4 kroky, ako zmeniť boj s vašimi deťmi na spoluprácu

4 KROKY, AKO ZMENIŤ BOJ S VAŠIMI DEŤMI NA SPOLUPRÁCU

  • Prečo príkazy nefungujú?
  • Ako prejsť od hádok, kriku a napomínania k spolupráci?
  • Ako z vášho dieťaťa vychovať zodpovedného mladého človeka?

PRVÝ KROK K PEVNÉMU A DÔVERNÉMU VZŤAHU S VAŠIMI DEŤMI

AKO DOSPIEŤ K RIEŠENIU, KTORÉ BUDE FUNGOVAŤ

Čo robiť, ak vaše deti neposlúchajú a prečo na nich príkazy nefungujú.

AKO SA ZBAVIŤ KRIKU A HÁDOK

Ako prejsť od kriku a hádok ku komunikácii, ktorá vedie k rešpektu a spolupráci.

AKO VIESŤ DETI K ZODPOVEDNOSTI

Ako z vašich detí vychovať zodpovedných mladých ľudí a ako ich ochrániť od všetkého zla, ktoré sa okolo nich deje.